De draad van onze oorsprong

Door: Corine Lepoutre

De term 'oorsprong' verwijst over het algemeen naar het begin, de bron of het ontstaan van iets. Wanneer we het hebben over 'onze oorsprong', denken we vaak aan onze fysieke afkomst - onze ouders, grootouders en degenen die ons voorgingen. Maar er is een diepere, meer spirituele oorsprong waar we ons bewust van kunnen worden en die ons kan helpen beter te begrijpen wie we zijn en waar we naartoe gaan.

In veel spirituele tradities wordt de oorsprong van de mensheid teruggevoerd op een goddelijke bron, een hogere macht die ons heeft geschapen en ons bestaan heeft gegeven. Deze bron kan worden gezien als een universele energie, een bewustzijn dat in alles aanwezig is en waarvan wij een uitdrukking zijn.
Wanneer we ons bewust worden van deze oorsprong, kunnen we ons ook bewust worden van onze eigen innerlijke goddelijkheid. We kunnen ons realiseren dat we niet slechts beperkte, sterfelijke wezens zijn, maar dat we een deel zijn van iets groters en eeuwigs. We kunnen ons bewust worden van onze eigen kracht en potentieel als scheppers en medescheppers van onze werkelijkheid.

Iets nieuws scheppen begint vaak met het genereren van nieuwe ideeën. Dit kunnen originele concepten, verbeeldingskracht, inzichten, combinaties van bestaande elementen of problemen zijn die opgelost moeten worden. Het scheppen van iets nieuws vereist vaak verbeeldingskracht en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Het gaat om het bedenken van iets unieks, iets anders, iets vernieuwends. Het proces van het scheppen van iets nieuws omvat ook het aandurven van experimenten. Vanuit openheid verschillende benaderingen durven te onderzoeken kan tot verrassende resultaten leiden. Hoewel het scheppingsproces vaak wordt geassocieerd met individualiteit, kunnen inspiratie en invloeden van anderen een belangrijke rol spelen.

Het scheppen van je eigen wereld is een concept dat wordt geassocieerd met verbeelding, fictie en het creëren van alternatieve realiteiten. Hoewel er wordt gedacht dat het niet letterlijk mogelijk is om een fysieke wereld te creëren, is dat wel degelijk het geval. Dat lukt ook een stuk beter als je jezelf als de bron beschouwt van waaruit je je eigen realiteit vormgeeft. Helpend hierbij is symbolisch of conceptueel creëren, de wereld rijp maken voor jouw ideeën. Mijn manier van meehelpen met het creëren van een nieuwe wereld is schrijven. Dat doe ik door mensen zich bewust te laten worden van hun oorsprong en 'eigenheid', zo je wilt hun 'eigenwijsheid'.

Jouw verbeelding spreekt boekdelen als je jezelf de ruimte geeft om te voelen wat goed is voor jou. Dat kan alleen als je in contact staat met je bron, je zijn, je wezen. Het uiten van wie je bent krijgt vorm door toe te geven aan je diepste verlangens en daarvoor jouw eigen talent in te zetten. Wat doe jij graag? Wat is jouw kracht om uitdrukking te geven aan jouw leven? Is dat schrijven, hetzij een verhaal, een roman, een scenario of poëzie? Daarin kun je een hele nieuwe wereld creëeren met eigen personages, omgevingen, regels en geschiedenis. Door middel van beschrijvingen en verhaallijnen kun je jouw visie tot leven brengen. Visuele kunst, zoals tekeningen, schilderijen of digitale illustraties, is een andere manier om je eigen wereld uit te drukken. Met landschappen, steden, wezens of personages uit jouw verbeelding.

Voorwaarde voor verandering is gelijkgestemden vinden om gezamenlijk onze wereld van morgen vorm te geven. Een start kan zijn om gemeenschappen en subculturen te creëren met gedeelde waarden, interesses en identiteiten. Praktisch kan je dat doen door het oprichten van of je aansluiten bij kunstcollectieven, fanclubs, online fora of sociale groepen die jouw specifieke wereld of esthetiek omarmen. Dat is hard nodig in een wereld waarin framing en censuur hoogtij vieren. Durf jij te zijn en te blijven wie jij diep van binnen bent, ongeacht of er al dan niet acceptatie is over hoe jij denkt en je beweegt? Samen maak je het verschil en sta je sterker.

Mijn droom is dat wij in staat mogen blijven om vanuit vrijheid van denken - een cruciale voorwaarde voor creativiteit, innovatie en vooruitgang - in verschillende domeinen van het menselijk bestaan nieuwe ideeën te ontwikkelen, versteende paradigma's uit te dagen en positieve veranderingen teweeg te brengen. Want onze wereldse reis is net als onze spirituele reis een reis van ontdekking, groei en evolutie. Het is een reis die ons terugvoert naar de bron, naar de allesomvattende liefde en wijsheid van de kosmos. Door ons in de wereld uit te spreken en ons daarnaast te richten op onze spirituele ontwikkeling, ons hogere zelf en onze verbinding met het goddelijke, creëren we een betere wereld voor ons allemaal. Laten we ons richten op liefde, compassie en begrip, en elkaar ondersteunen op deze gezamenlijke reis. Want uiteindelijk zijn we allemaal één, door de onzichtbare draden van het universum zijn wij verbonden met elkaar en onze oorsprong.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?