De essentie van de Dharma

Door: Corine Lepoutre

Bij het woord 'Essentie' moet ik denken aan een toespraak die Marcel Messing begin september dit jaar hield, waarbij hij het Vredesevangelie van de Essenen aanhaalde. Toch is het woord essentie niet herleid van Essenen maar van het Latijnse woord essentia, van esse, wat 'zijn' betekent, het wezen, het wezenlijke.

Op het spoor gebracht van de Essenen schrijf ik toch graag de volgende woorden uit het Vredesevangelie van de Essenen op. Helaas was dit geschrift lange tijd, zoals zoveel zuivere bronnen, niet toegankelijk, maar inmiddels sijpelt het via onverwachte kanalen toch bij ons binnen. Het leidt ons naar onszelf, naar de diepte van het hart.

En Jezus ging in hun midden zitten en zei
Zoek de wet niet in geschriften
want de wet is het leven, terwijl de schrift dood is.
In het leven zelf staat de wet geschreven.
Je vindt hem in het gras, in de boom, in de rivier,
in de berg, in de vogels in het zwerk, in de vissen in de zee.
Maar zoek de wet voornamelijk in jezelf
God heeft de wetten niet geschreven op de bladzijden
van boeken, maar in je hart en in je geest.
Ze zijn in je adem, in je bloed en in je beenderen,
in je vlees, je ingewanden, je ogen, je oren
en elk nietig deel van je lichaam.
Ze zijn aanwezig in de lucht, in het water, in de aarde,
in de planten, in de zonnestralen, in de diepte en in de hoogte.

Wat mij hierin aanspreekt is dat we eigenlijk alles al weten. Wetten zijn inherent aan het leven zelf, we weten wat goed is en slecht en als we bij onszelf te rade gaan weten we alle antwoorden al. Veel zuivere bronnen die voor ons verborgen werden en worden gehouden, zoals ook het vredesevangelie van de Essenen, leiden ons naar geheime kennis over het pad naar binnen, naar de weg van het hart. Alle geheimenissen zitten in ons hart, daarvoor hebben we geen georganiseerde religie nodig.

De Dharma is de grondwet van de kosmos. In de Bhagavad Gita IV, vers 7 en 8 staat: 'Steeds als de dharma in verval raakt en het doel van het leven vergeten wordt, manifesteer ik mijzelf. Ter bescherming van het goede en ter vernietiging van het kwaad word ik in elk tijdperk geboren om de dharma te herstellen.' Juist nu, in 2022 met de toestand waarin de wereld verkeert, is dat essentieel. Blijf de wetten volgen zoals jij ze voelt, laat je niet meetrekken door politiek en wereldse wetten.

Dharma is het volgen van het levenspad. Iedereen heeft zijn eigen levenspad te volgen, ook al is het soms moeilijk, je ontloopt het niet. Zoals de Vedische prins Arjuna uit de Bhagavad Gita niet ontloopt dat hij de veldslag moet leiden, zullen wij ook ons levenspad niet kunnen ontlopen. We doen wat er gedaan moet worden. De essentie van het leven is dat je het ten volle aangaat. Dat gaat verder dan je geest, je lichaam en je ego. Er is overgave voor nodig, overgave aan de kracht en intelligentie van het universum, de kosmos.

Steeds opnieuw wordt je in momenten uitgedaagd om de juiste en de meest wijze besluiten te nemen en dat lukt het best als je blijft ingetuned op de karmische keuzes van de situatie. Dharma is de kunst om wat er ook gebeurt, alles door je heen te laten gaan, het je niet aan te trekken wat anderen je aandoen, het gewoon niet meer zo belangrijk vinden en je ego opzij zetten. Dat betekent niet dat je een dikke huid hebt, maar in plaats daarvan beter gezegd helemaal geen huid. Wordt doorschijnend en laat het door je heengaan, laat het achter je zodat het niet aan je blijft kleven. Laat je hart het antwoord geven, je hart weet hoe met alles om te gaan, maak een bypass langs het ego. Zoek het contact met jezelf, met je essentie, je zijn, je wezen, dat wat je werkelijk bent geeft rust en evenwicht.

Mindfulness, mindful yoga en meditatie brengen je dichterbij je hart, je waarden en normen, je zuivere weten over wat goed is voor jou en de situatie. Dichtbij je hart of vanuit je hart leef je de dharma met meer gemak, met meer lichtheid, met meer liefde. Want uiteindelijk is liefde voor het leven de essentie, liefde voor je wezen, liefde voor de kosmos. Liefde voor verwondering van dag tot dag.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?