De vibratieschaal van Hawkins

Door: Corine Lepoutre

Echt aandacht geven aan dat wat is kan heel confronterend zijn. Wij mensen leven snel overal aan voorbij, overal langsheen. In de maalstroom van alledag kunnen we ons verstoppen in werk, huishouden, social media; laten we dit 'bezig zijn' noemen. Hoe nu komen we van 'bezig zijn' naar 'bewust zijn' om onze trillingsfrequentie te verhogen?

Als we 'bezig zijn' bevinden we ons in een vernauwd bewustzijn. Onze aandacht is bij wat we doen of onze aandacht wordt getrokken door dingen die buiten onszelf plaatsvinden. Tijd om (echt) te pauzeren nemen we nauwelijks. Als mindfulness trainer en coach leer ik mensen zich bewust te worden van hun gedachten, hun emoties en hun fysieke lichaam. Dit is een goede start om contact te krijgen met je binnenwereld.
Naast gedachten, gevoelens en lichaam is er nog een vierde aspect, namelijk het spirituele aspect. De innerlijke staat van zijn wordt bepaald door al deze vier aspecten en dat heeft direct invloed op je trillingsfrequentie.
Emoties herkennen en erkennen is essentieel voor je welbevinden. Het voeden van de juiste emoties is cruciaal voor het verhogen van je bewustzijn. Emoties hebben frequenties en hoge frequenties hebben een helende werking.

De bewustzijnsschaal van Hawkins

Dr. David R. Hawkins, bekend van zijn boek Power vs. Force, is een Amerikaanse psychiater (1927 - 2012) die een 'vibratieschaal' ontwikkelde die het mogelijk maakt om het bewustzijnsniveau van iets of iemand in een getal uit te drukken. De metingen zijn via kinesiologische testen tot stand gekomen.
De schaal wordt als piramide afgebeeld waarbij de laagste frequenties zware emoties als schuld en schaamte vertegenwoordigen en de hoogste de verlichte staat van zijn. Hawkins stelt dat alles energie is en dat alles en iedereen een energiefrequentie (of trilling) heeft waarbij de emoties resoneren.

Hoe verhoog jij je bewustzijn?

Alles is vibratie, alles is trilling. Alles bestaat uit atomen. Om je vibratie te verhogen zijn alle vier de lichamen van invloed. Laten we deze vier lichamen eens doornemen.
Het fysieke lichaam heeft baat bij natuurlijke voeding, natuurlijke huidverzorgingsproducten, bij yoga en bij lekker de natuur ingaan.
Het mentale lichaam bevat onze gedachten die zowel positief als negatief van aard kunnen zijn. Jouw manier van denken over de realiteit bepaalt jouw realiteit. Een mooie oefening om meer positieve gedachten te ontwikkelen is het oefenen van dankbaarheid. Zo kan je bijvoorbeeld bij het opstaan en slapen gaan onderzoeken waar je dankbaar voor bent en dit uitspreken of opschrijven.

Gedachten voeden emoties

Het emotionele lichaam wordt gevoed door gedachten en een dankbare gedachte kan een positieve invloed hebben op de emotie zodat de trilling (de vibratie) hoger wordt. Er zijn emoties met hele lage frequenties, zoals schaamte met 20 en angst met 100 op de schaal van Hawkins, en er zijn hoge frequenties zoals het gevoel van liefde met 500 en het gevoel van vrede met 600. Trillingen (vibraties) hebben invloed op hoe jij je voelt.
Om uit de lagere frequenties te ontsnappen is het van belang om emoties als verdriet, angst en boosheid wel degelijk toe te laten, erbij te blijven en ze vervolgens los te laten. Naast dankbaarheid is vergeven - zowel jezelf als de ander - ook een goede oefening om de lagere frequenties te verlaten.

Puur bewustzijn

Om jezelf naar een hogere frequentie te tillen en het spirituele lichaam te ontmoeten is meditatie een beproefde methode. Door meditatie kom je weer in verbinding met je bron, met je ware zelf. Jouw ware kern is puur bewustzijn en heeft een hele hoge frequentie. Dit zend je uit naar je omgeving en zo heeft het niet alleen een helende werking op jezelf, maar ook op de algehele toestand in de wereld.
Op de schaal van Hawkins is moed (200) het omslagpunt tussen zwakte en kracht. Hawkins stelt dat de negativiteit van 90.000 individuen met een niveau beneden 200 door één individu met een niveau van 300 of hoger wordt gecompenseerd. Werk aan de winkel dus, want door gezamenlijk te mediteren ontstaat een veld van hoge frequentie. Zo kunnen we het collectief bewustzijn verhogen en ons van de collectieve angst ontdoen. Om te leven in dankbaarheid, blijdschap en liefde.

Moed als omslagpunt

Moed heeft dus een frequentie van 200 en vanaf dat punt ontstaat positieve verandering. In deze tijd is moed essentieel. Voor jezelf om een menswaardig bestaan te leiden, maar ook in bredere zin. Moed om de omstandigheden waaronder wij leven - denk aan alles wat er in 2020 veranderd is - te onderzoeken. Moed om ons los te maken van opgelegde regels en ideologieën. Moed om op je eigen autoriteit te varen. Moed om je eigen leven vorm te geven, je uit te spreken, je te verbinden met gelijk gestemden. Wanneer velen de moed vinden om te kiezen voor een vrij en liefdevol leven zijn wij als mens in staat om ons lot weer in eigen hand te nemen en het bewustzijn wereldwijd te verhogen.
De wereld heeft moedige mensen nodig.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?