De wereld wordt steeds gekker, blijf bij jezelf

De wereld wordt met de dag gekker en waarschijnlijk heb je zelf de laatste tijd zo ongeveer elke week wel een keer het gevoel dat de gekte niet meer bij te benen valt. En dat klopt, want alles valt uit elkaar, splitst zich, draait zich, keert zich, verwijdert zich of verwondert zich.

De wereld splitst zich op. Metafysisch gezien is dat in feite ook zo. Hoe kunnen we dit complexe fenomeen op een eenvoudige manier begrijpen? Heel simpel, door het idee van meerdere realiteiten te omarmen. Het bestaan van parallelle werkelijkheden is geen nieuw concept, integendeel, maar het is nog niet door iedereen geaccepteerd als zijnde deel van het dagelijks leven.
Dat iedereen in een eigen werkelijkheid leeft is evident. We groeien op in een wereld die wordt geconstrueerd door onze 'habitat'. Door ouders, scholen, vriendjes en vriendinnetjes, sportclubjes en muzieklessen. Als we ouder zijn komt daar werk bij, uitgaansleven, noem maar op. Allerlei werelden die hun invloed hebben op de realiteit waarin we ons leven leiden, waarbij iedereen zijn eigen realiteit en 'subwereldjes' bewoont.

In feite stap je moeiteloos van de ene in de andere wereld. Zo werkt dat ook met parallelle realiteiten. De filmindustrie neemt ons al langer mee in het concept van parallelle werelden, evenals in verschillende tijdlijnen. Concepten die we als samenleving in science fiction als 'normaal' zijn gaan beschouwen worden langzamerhand ook makkelijker geaccepteerd en geïntegreerd in ons dagelijks leven. Hollywood wijst de weg.
Het Mandela effect is een fenomeen dat mooi demonstreert dat niet iedereen in dezelfde werkelijkheid leeft. Het Mandela effect is een term die gebruikt wordt om een valse herinnering te omschrijven die in het hoofd van velen waarheid is geworden, waardoor in feite een parallelle werkelijkheid ontstaat. Het collectieve geheugen, het collectieve bewustzijn splitst zich in dat geval op.

Het schakelen tussen realiteiten gebeurt meestal automatisch en onopgemerkt. Daarbij is het zo dat zowel de populaire wetenschap als de 'algemene kennis' bezig is een inhaalslag te maken op dat wat altijd al duidelijk is geweest voor de echte yogi's, namelijk hoe metafysica zich verhoudt tot onze meer oppervlakkige, waarneembare fysica; de vibraties die plaatsvinden op een subtieler dan alleen fysiek niveau.
Dat werkt ook door in de scheiding van tijdlijnen. Denk aan treinen die een station tegelijk verlaten en steeds verder bij elkaar vandaan bewegen om uiteindelijk geen contact meer met elkaar te onderhouden. Zo zullen in de loop der tijd ook vanuit een eens gezamenlijke visie mensen met verschillende geesten en harten elkaar niet meer kunnen bereiken, ieder zijn richting bepalend en op weg naar een eigen nieuwe wereld.

Ons bewustzijn, ons zelfgevoel en het gevoel van ruimte en tijd, alsmede de 'objectieve' collectieve wereld lijken op drift. Wat ooit solide en veilig aanvoelde is nu onzeker en wankel, zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld. Er is onmiskenbaar iets aan de hand en het is bemoedigend dat daar collectief meer aandacht voor komt. Steeds duidelijker komt aan de oppervlakte dat de wereld niet meer transparant wordt aangestuurd, maar dat er een informatieoorlog woedt in een verziekte sfeer van 'verdeel en heers'. Dit lukt de machthebbers zolang de mensheid naïef is, vol vertrouwen in haar leiders en liever in slaap wordt gesust dan dat ze zelf onderzoek doet naar antwoorden en oplossingen. We zitten gelukkig midden in de great awakening, niet te verwarren met woke. Awakening, ontwaken, betekent verantwoordelijkheid nemen om je eigen onopgeloste pijn te leren doorzien, maar ook de illusie, trends, rages en andere soortgelijke gemanipuleerde aspecten van de samenleving. Woke daarentegen wordt juist van bovenaf aangestuurd door manipulatieve machthebbers die er de vruchten van plukken. Awakening is een beweging van binnen naar buiten terwijl woke andersom werkt.

Het is de hoogste tijd om heel goed bij jezelf na te gaan wie je bent, wat je wilt en waar je naartoe op weg bent. Laat een ander zijn eigen wereldbeschouwing. Leven en laten leven. Heb iedereen lief, maar leef je eigen wijsheid. Zoek het juiste gezelschap, omring je met gelijkgestemden. Voor jezelf kan je gehoor geven aan je diepste gevoel en je zuivere bewustzijn. Geef prioriteit aan je innerlijke vervulling. Niet aan je op pijn gebaseerde reacties, wensen en behoeften, maar aan je diepste, op de ziel gebaseerde resonantie. Wees eerlijk en transparant tegenover jezelf. Leef jouw leven in een wereld die je zelf vormgeeft. Hou van jezelf, blijf bij jezelf. Ontwerp je eigen waarheid.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?