Grenzen en codependency

Door: Corine Lepoutre

Grenzen zijn er in soorten en maten en sinds maart 2020 hebben we zelfs met voorheen ondenkbare grenzen te maken gekregen. Sommige grenzen zijn zichtbaar, andere onzichtbaar. Sommige grenzen kennen we, andere niet. Het hangt ervan af of de grens zich op materieel, fysiek, emotioneel of kennis niveau bevindt. En of hij door jezelf wordt gesteld of door een boven je gestelde macht.

Voor het vormen van je persoonlijke grenzen is het bewustzijn de grootste meetlat. Of jij je persoonlijke grenzen kent heeft alles te maken met je persoonlijke ontwikkeling. Het grenzen leren stellen vindt plaats in de jeugd en daarmee groeit de eigenwaarde. Eigenwaarde manifesteert zich in soorten en maten en je zou kunnen zeggen dat eigenwaarde zich op dezelfde vlakken begeeft, namelijk op materieel, fysiek, emotioneel en kennis niveau. Eigenwaarde is vaak afhankelijk van bevestiging van andere mensen. Van gezien worden door de ander. Maar is het niet belangrijker dat je eerst jezelf leert zien?

Twee maal bewustzijn

De mens kan putten uit twee staten van bewustzijn. Een staat van bewustzijn die gecontroleerd is en een staat van bewustzijn die vrij is. Door omgevingsfactoren zoals opvoeding, school en de maatschappij waarin je leeft wordt je bewustzijn gevormd. Dat is het soort bewustzijn dat cultureel bepaald is en afhankelijk van het netwerk waarin je leeft. Dit bewustzijn kan worden gemanipuleerd door leiders of machthebbers zodat controle wordt verkregen en behouden. Wanneer dit bewustzijn de overhand krijgt verlies je je eigen grenzen. Gemanipuleerd bewustzijn kan makkelijk de waarheid omdraaien en angst en schuld aanpraten. Angst en schuld zijn emoties uit de lagere frequenties. (Zie wintereditie 2020 Yogakrant / pag. 8 over de vibratieschaal van Hawkins).

Chaos op alle fronten

Op dit moment is er chaos alom. Op alle vlakken: op materieel, fysiek, emotioneel en kennis niveau. Materieel zijn veel mensen vanwege coronamaatregelen getroffen in hun portemonnee; ze zijn hun werk kwijt of hun bedrijf. Faillissementen zijn aan de orde van de dag. Fysiek worden we aangevallen door een virus, door vaccinatie en door het testen. De emoties kunnen hoog oplopen door bijvoorbeeld onrecht, denk aan vrijheid van meningsuiting of een tegengeluid dat wordt gecensureerd. Alles verandert in een razend tempo, het is niet bij te houden welke regels wanneer gelden. Niemand weet meer wat waarheid is. Op kennis niveau tot slot spreken wetenschappers elkaar tegen. Chaos alom dus, wie kan je nog geloven, wat is de waarheid, waarom is er zo weinig dialoog in het publieke veld?

Transitie

De veranderende wereld zet veel in beweging. In deze tijd van transitie schudt de draak haar staart. Heel veel mensen zijn op een versneld pad van persoonlijke bewustwording terecht gekomen. Het is opmerkelijk dat door dreiging in de buitenwereld meditatie, coaching en spirituele healing een antwoord bieden. De sluiers vallen af en er openbaart zich een nieuwe werkelijkheid. De ontmoeting met de eigen waarheid geeft betere kansen op een meer onafhankelijk (independent in plaats van codependent) functioneren. De innerlijke bron fungeert als gids om te doen wat goed voelt, wat juist is.

Codependency

Angst is een slechte raadgever voor het individu, maar een zegen voor machthebbers. Vanwege (gecreëerde) chaos is het beleid niet meer consistent en toch wenst de staat haar burgers in de greep te houden. Het is evident dat afhankelijkheid daartoe een machtig wapen is. De grip wordt verhoogd door tijdelijke wetgeving. Maar ook door zogenaamd sociaal gedrag af te dwingen: 'Je neemt het vaccin voor de ander'. Zelf grenzen daaraan stellen zal dan in eerste instantie egoïstisch lijken. Maar jezelf beschermen is essentieel, zeker in tijden van chaos. Juist dan kan het groepsbewustzijn haaks staat op het vrije bewustzijn.

Bij jezelf blijven

Ook al wordt er druk uitgeoefend, de eigen waarheid is leidend en mag, moet zelfs worden gevolgd. Verbind je met de hoge frequenties, zoals liefde, geluk en vrede. Laat je niet omduwen, houd je rug recht. Wees creatief, bewandel je eigen pad, oefen compassie en zelfcompassie.
Of zoals Patanjali zei: Het is niet voldoende om de intuïtie waar te nemen, we moeten ernaar handelen, we moeten ernaar leven.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?