Het openen van het derde oog

Door: Corine Lepoutre

Wat wordt er bedoeld met het derde oog? Is het fysiek, zit het achter het voorhoofd of is het de pijnappelklier? Door meditatie open je het derde oog. Maar wat is dan precies het derde oog? En wat is het eerste oog? En welke invloed heeft het tweede oog?

Het eerste oog

Het eerste oog is het oog waarmee je jezelf en de wereld bekijkt en waardoor je denkt te zijn wie je bent. Het eerste oog duidt op het fysieke oog, een lichaamsdeel dat het leven waarneemt in ruimte en tijd. Het oog dat de illusie ziet en waarmee we ons beter niet zouden moeten identificeren.
Des te verder en dieper we ons op het spirituele pad begeven, des te beter we dit leren zien. Je gaat je dan realiseren dat je de dingen ziet vanuit de aannames en fixaties die dateren uit de jeugd. Je leert zien dat je geconditioneerd bent, dat je als het ware een agenda hebt leren volgen waar je weinig grip op hebt.

Het tweede oog

Het eerste oog wordt gemanipuleerd door het tweede oog dat zich achter de schermen bevindt. Dat is het oog dat als een regisseur de lijnen uitzet en als een soufleur je op het pad houdt. Zo worden je gedachten aangestuurd om de agenda uit te voeren, een proces waarvan het eerste oog zich niet eens bewust is.
Het tweede oog wil iets kenbaar maken. Als een soort entiteit die is vastgezet, bevroren in de tijd, wil het iets duidelijk maken. Het vertegenwoordigt het kind in jou, het kind dat je lang geleden was. Het kind dat zich - nog steeds - wil laten horen en de macht terugpakt die het in de kindertijd niet had. Het wil geliefd worden en gezien door de ander, of juist de ander pijn doen. Zo kan het tweede oog vanuit verschillende agenda's opereren, maar meestal verzet het zich tegen de liefde, het is als een verdedigingsmechanisme, het geeft antwoord op een omgeving waar onvoorwaardelijke liefde niet bestond. Het tweede oog is verward, als een geest, een entiteit die niet weet of hij dood of levend is.

De invloed van het tweede oog

Zolang die entiteit niet herkend en erkend wordt en uit zijn verborgen plek wordt los geweekt en weggedreven kan hij niet afvloeien. De weg van ijs via water tot condens moet worden afgelegd. Want dat tweede oog is snel boos en veroordelend, het voelt zich vaak slachtoffer. Vanwege het tweede oog gebeurt er van alles waar het eerste oog geen idee van heeft. Je vraagt je dan af hoe het toch komt dat er steeds situaties ontstaan dat iets niet lukt of waardoor je geïrriteerd raakt. Dat komt omdat het tweede oog van lijden houdt. Het houdt van ergernissen en zelfvernietiging. Om daaraan voorbij te komen is er iets anders nodig dan psychoanalyse. Het eerste oog begrijpt namelijk niet echt wat er gebeurt omdat het juist wordt aangestuurd door dat tweede oog. En als het al begrijpt wat er gebeurt zorgt het tweede oog er wel voor dat je het snel weer vergeet. Dat tweede oog immers stuurt de gedachten aan en zo wordt de waarheid steeds verdraaid en val je makkelijk terug in je oude patronen.

De verlossing

Het derde oog brengt de verlossing. Het derde oog is het oog van Shiva. Het oog van de god in onszelf, het oog van puur bewustzijn, het oog van liefde, het oog van het eeuwige ware Zelf. Als we met het eerste oog naar binnenkeren en ons overgeven aan god dan spoelen we de weerstand van het tweede oog weg. Dan regeert het derde oog wat we ook wel het Christusbewustzijn of onze Buddha-natuur noemen. Dan kunnen de fixaties, de ergernissen en de niet bewuste agenda's worden overruled door de goddelijke wil. Daarom is het zo belangrijk dat christus in je leeft, of shiva of buddha, dat wat het ultieme hart van ons wezen is, dat wat verder reikt dan naam of vorm. Dat wat niet in taal uitgedrukt kan worden. Dat wat alleen benadert wordt door overgave. In meditatie doen we dat. Overgave aan 'Ik Ben Dat'. Dat is de bevrijding, de heldere waarheid. Want alles wat we denken dat we zijn is een illusie, een droom, maya.
In meditatie bevrijden we onszelf van het ego en tegelijk bevrijden we de wereld van de destructie. Niet alleen het individu wordt bevrijd maar ook het collectief verandert in een wereld vol liefde en harmonie. Als we het derde oog openen zien we de helende kracht, de wijsheid en bovenal de liefde.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?