Je ware natuur, je intuïtie volgen

Door: Corine Lepoutre

Hoe kun je leren je eigen beste vriend te zijn? Het is helemaal niet zo makkelijk om vrienden te zijn met jezelf. We zijn gewend te oordelen. We hebben een oordeel over anderen, een oordeel over situaties, maar bovenal een oordeel over onszelf. Het idee dat we niet goed (genoeg) zijn zoals we zijn, de overtuiging dat we niet waardevol zijn, het gevoel van 'Er is iets mis met mij'.

We kunnen onszelf in algemene zin afvragen of de mens in wezen goed van aard is (goedaardig) en dan aansluitend: Kan ik erop vertrouwen dat ik zelf in de grond goedaardig ben?
En in zijn geheel, kan ik erop vertrouwen dat het leven goed is, dat er connectie is met anderen, dat er een kloppend hart is? Dat het leven in wezen eigenlijk goed is? Dat je eigen leven goed is of goed kan zijn? Als je voeling hebt met die basis, als die connectie er is, als je dat vertrouwen hebt is het mogelijk om de wereld open en bereidwillig tegemoet te treden.

Tweestrijd

Zonder vertrouwen daarentegen is de wereld een plaats van tweestrijd, tegenover elkaar staan, het gevoel hebben dat er iets mis is met jezelf, met de ander, gewoon dat de hele wereld niet deugt. Dan kan je vastlopen in de overtuiging dat het hele universum niet ok is.
Zodra je in staat bent om te zien dat jouw identiteit veel breder en groter is dan je ego die altijd de strijd aangaat, dan kun je het vertrouwen ontwikkelen in een fundamentele goedheid. Dan is het mogelijk het intuïtieve deel van jezelf te vertrouwen en te onderzoeken als onderdeel van iets dat veel groter is.

Hoop

Als het vertrouwen ontbreekt is de hoop de enige genezing. Hoop doet leven. Hoop ontspringt vanuit het hart. En hoop als een dimensie van de ziel die misschien overwoekerd is geraakt, maar nog wel aanwezig. De hoop waaruit de aspiratie spreekt om je hoogste potentieel te realiseren. Plus het vertrouwen dat dit mogelijk is vanuit energie en dynamiek om dat te ondersteunen.
Is de hoop verbonden met iets dat er echt toe doet voor jou, met de aspiratie om lief te hebben, om te dienen, te creëren, zoals een bloem die wil bloeien? Maar ook een visie die je formuleert? Vaak zijn we onze diepste inspiratie kwijtgeraakt, dat waar we echt om geven en naar willen streven.

Je toekomstig zelf

Het vertrouwen dat je hart in staat is om volledig lief te hebben, dat je geest in staat is om volledig op te leven, wakker te worden en dat het in je vermogen ligt om echt intiem te worden met anderen, echt connectie te maken, helpt je om je toekomstige zelf te laten groeien. Ook is er nog het vertrouwen om volledig aanwezig te durven zijn in het hier en nu. Het vertrouwen dat je ware zelf in het moment aanwezig is om je potentie te openen, te ontplooien. Je toekomstige zelf roept je om je te manifesteren, om te worden wie je bent.

Toegewijd

Het vertrouwen hebben dat je er echt mee aan de slag gaat om je ware zelf de kans te geven zich te laten zien. Toegewijd zijn aan jezelf. De energie in goede banen leiden om dat te kunnen doen. Met het verlangen naar vrijheid maak je de ontplooiing naar vrijheid mogelijk.
Er gebeurt dan van alles. Als je naar een liefdevolle relatie verlangt zal je daartoe in staat zijn, als je goed wilt doen in de wereld zal het pad zich wijzen. Als je open staat voor je verlangens zal je via aspiratie en vertrouwen in actie komen om dat te doen waar jij toe geroepen bent.

Oh, nobly born!
Oh, you of glorious origins
Remember your radiant, true nature
Remember the essence of mind
Trust it
Return to it
Know it as home

Oh, edel geborene!
Oh, jij van schitterende oorsprong
Herinner je stralende ware natuur
Herinner de essentie van de geest
Vertrouw het
Keer ernaar terug
Ken het als je thuis

Tibetaanse wijsheid

Wil je meer informatie? Heb je vragen?