Jij bent puur liefde

Door: Corine Lepoutre

Als we met de flow van het leven meegaan stroomt er universele wijsheid en liefde door onze aderen. Dan zijn we verbonden en een met onze Ware Natuur. De Sanskriet term Satchidananda verwijst hiernaar: leven in waarheid (Sat), door kennis (Chid) naar gelukzaligheid (Ananda). Een spirituele kijk op het leven is dat universele liefde overal en in alles aanwezig is.

Visualiseer jezelf als pure liefde. Liefde is het Zelf. Zoals de zon zichzelf verlicht door zichzelf te zijn, zo houd jij ook van jezelf door jezelf te zijn. Jij bent Liefde. Jij bent pure liefde net zoals de zon puur licht is. Gewoon door zichzelf te zijn verlicht de zon zichzelf en voor jou geldt dat ook, door gewoon jezelf te zijn houdt jouw liefde van jou.

Liefde is overal

De liefde kunnen zien, altijd en overal, is lastig voor ons als mens, omdat we soms (of eigenlijk meestal) opgesloten zitten in onszelf, ons afgescheiden voelen. Dat is de dualiteit van 'ik en de rest van de wereld'. Probeer de liefde maar eens als dimensieloos te zien. Of als een driedimensionaal hologram waarin iedere wisselende vorm bestaat uit liefde. Maar als mens eigenen we ons deze liefde persoonlijk toe en op dat moment ontstaat de afscheiding. De liefde wordt dan samengeknepen in de vorm die jij belichaamt. De liefde is nu dus afgescheiden van de andere vormen en dit voelt als een wond.

De wond helen

Zo weet ieder mens dus heel goed en heel precies wat liefde is, want we zijn liefde. Liefde die stroomt vanuit de grote universele bron. Maar wij scheiden ons dus af van de ander. En daar komt de zoektocht naar liefde vandaan. We zoeken naar de heelheid van liefde en gaan daarnaar op zoek bij een ander. Net zoals de maan geen licht geeft, niet de bron is maar het licht via de zon doorgeeft aan de aarde, zich richt op de aarde, zo richten wij ons op de ander. In het verlangen ons te verbinden met de ander denken wij de liefde te hervinden.

The story of our life

Als mens denken we dus dat we de liefde bij een ander moeten zoeken. Vroeger of later komen we erachter dat we de liefde bij een ander niet vinden. Als we op de buitenwereld gericht zijn vervliegt onze eigen liefde. Het is heel frustrerend om te constateren dat hopeloos zoeken naar liefde buiten ons, zo vaak uitloopt op teleurstelling. We denken dat een ander mens ons de liefde moet geven, terwijl we de liefde zelf al volledig in ons hebben. Zodra we dat beseffen hoeven we de liefde niet meer te zoeken, maar zien we de wederkerigheid. Dan komt de liefde die we uitzenden altijd weer terug. We hoeven niet meer te zoeken, want de liefde is in onszelf en overal om ons heen.

Satchidananda

Sat betekent existentie, waarheid en leven. Chid is de expressie, de kennis ervan en Ananda is gelukzaligheid ofwel Bliss. Satchidananda is universele liefde, die in alle uithoeken van het bestaan is doorgedongen. Die het bestaan IS. Het is de naam van jou, van alles, van iedere atoom. Alle materie bestaat eruit. Dus niet alleen wij in onze menselijke vorm, maar ook stof en alles wat vorm aanneemt en alles wat benoembaar is. En dat ben jij ook, je hebt een vorm en een naam. Namen en vormen komen en gaan, maar de liefde blijft altijd.

Alles verandert

In ons bestaan zien we van alles veranderen. Hout verandert in pulp, in papier. Mensen veranderen van baby naar kind, naar teenager, naar volwassene en nemen allerlei gedaantes en functies aan van scholier naar student naar werknemer naar opvoeder, naar grootouder. Tot we sterven en vergaan tot stof. Alles en iedereen blijft veranderen, maar Sat-Chid-Ananada verandert nooit. Net als de universele liefde, die blijft altijd en eeuwig bestaan.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?