Schatkamers van licht

Door: Corine Lepoutre

De schatkamer van licht en liefde bevindt zich in jou. Het licht in jou verbindt zich met het licht in de ander. Jouw schatkamer maakt contact met de schatkamers van gelijkgestemden. En zo schijnt het licht vanuit verschillende hoeken de nieuwe wereld binnen.

De wereld die wij samen bouwen is een wereld gedragen door onszelf, vanuit onszelf, voor onszelf. Kenmerk van lente en zomer 2022 is de enorme hoeveelheid verbindende samenkomsten tijdens dagen en weekenden, die van groot belang zijn voor het maken en hernieuwen van connectie, het smeden van plannen en het bouwen van fundamenten voor een vrije wereld waarin het licht mag schijnen.

De eigen waarheid

Nu de zomerzon de dagen kleurt en we elkaar weer makkelijker ontmoeten, weer kunnen ademhalen en ons lichter voelen lijkt het leven weer 'normaler' te worden. Voor zolang het duurt. De afgelopen twee jaar zijn de kaarten geschud, er zijn oude vanzelfsprekendheden verdwenen en nieuwe initiatieven ontstaan. Ook op persoonlijk vlak. Er vond een shift plaats tussen waarheden, die van jou en de ander. Oude vriendschappen zijn ingeruild voor nieuwe contacten. Een ongemakkelijk proces wanneer het een afscheid betrof, blijdschap wanneer een vonk van herkenning oversloeg waaruit vriendschap ontstond.

Nieuw evenwicht

In de zoektocht naar een nieuw evenwicht staat het naar binnen keren centraal. Want wat vind je nou eigenlijk van de nieuwe wereld zoals die zich ontwikkelt? Met het steeds dwingender worden van overheden - gouvernement betekent bestiering, voogdij, controleur - verliezen gemeenschappen hun natuurlijke samenhang. Er ontstaat onrust als wetten en regels veranderen. Zowel op persoonlijk als op wereldniveau is er sprake van een beweging naar nieuw evenwicht. Hoe ziet jouw gewenste wereld er uit? Welke rol speel jij daarin? Heb je inspraak, kan je wat doen?

Het mysterie

Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Het lichaam, de maatschappelijke positie, de rol in de vriendenkring, het zijn allemaal jassen die je aantrekt. Het lichaam uiteraard is de belangrijkste jas, want nodig om als materie op deze aarde rond te lopen. Het lichaam is als het ware je 'ruimtepak'. Daarmee manifesteer je jezelf fysiek en het ego daarna doet de rest. Het ego past zich aan, afhankelijk van het gezelschap of de situatie waarin je verkeert. Iedere bubbel waarin je functioneert kent ander ego gedrag. Het ego houdt alles in de gaten, neemt zoveel mogelijk informatie op en verwerkt dat in haar of zijn manier van doen, in uiterlijk vertoon, in strategisch handelen.

Het zuigende ego

Het ego is als een schil, een geconstrueerd zelf dat geen baat heeft bij rustig en regelmatig naar binnen keren. Het ego versluiert het innerlijk licht. Het ego is niet gegrond en laat zich graag leiden door het aanbod van nieuws en wetenswaardigheden uit de buitenwereld. De wereld waarin wij leven, de westerse wereld roept voortdurend op tot verandering. Oude gewoonten en vanzelfsprekendheden worden ingewisseld voor nieuwe waarden, mogelijk gemaakt door technologie en wetenschap. Alles is maakbaar, denk alleen maar aan de indringende gender discussie. Alles kan en mag of moet veranderen. In een adembenemend tempo.

Licht en liefde

Het is opmerkelijk dat in de westerse wereld de nadruk ligt op verandering en op verschillen tussen mensen, terwijl in de oosterse wereld tradities en samenhang belangrijker zijn. Daar behoren rituelen en naar binnen keren tot de dagelijkse routine. Stil zijn is belangrijk om contact te maken met wat binnen in je leeft, met het onveranderlijke innerlijke licht en de onvoorwaardelijke liefde, met je ware Zelf dus. Het ego daarentegen houdt van verschil en gedoogt geen gelijkmatigheid. Jezelf een weg banen in de wereld vergt dan ook balans tussen de buiten- en de binnenwereld, tussen het ego en je ware Zelf.

Zielsverwanten en lotgenoten

Nu de mensheid op een keerpunt staat is inkeer en goed naar jezelf luisteren, maar ook de waan van de dag op afstand houden, een vereiste om helder te blijven voelen en denken. Je eigen plan trekken lukt makkelijker door je innerlijke licht te ervaren en toe te laten. Wanneer je daarvoor ruimte maakt ontstaat automatisch connectie met zielsverwanten en lotgenoten, met mensen die ook hun schatkamer hebben opengezet om licht, liefde en waarheid te verspreiden. Zo ontstaan als vanzelf de contouren van een nieuwe wereld waarin jij wilt leven.

Licht in de duisternis

De komende jaren zijn cruciaal voor de toekomst van de mensheid. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, de waarheid te leven, ieder voor zich vanuit creativiteit en authenticiteit, is er een wereld van verschil mogelijk. Het licht beschijnt de duisternis, maar de duisternis verzet zich. Om jouw licht te laten schijnen is daarom moed en standvastigheid nodig. Zet je schatkamer open en bundel je licht, doorboor het duister met liefde. Verenig je met gelijkgestemden en maak samen het verschil. Shanti, amen, aum.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?