Verbinding, met jezelf en de ander

Door: Corine Lepoutre

Verbinding is een veelgebruikt woord, bijna een modewoord. Het is een thema dat speelt. Je kent het wel, soms is de verbinding verbroken en kan je de bron van je eigen welzijn niet meer bereiken. Of ben je de aansluiting met je partner of vrienden kwijt. Dan is het tijd om stil te staan en met aandacht te onderzoeken waar de breuk zit. Opnieuw verbinding maken.

Het herstellen of zoeken naar verbinding vindt plaats door verschillende kanten of facetten bij elkaar te brengen, in een gebied waar eenheid al natuurlijk aanwezig is of (opnieuw) zou kunnen ontstaan. Als we de mens als eenheid zien is verbinding maken met jezelf vooral een herontdekking van je eigen kracht en heelheid. Verbinding tussen verschillende mensen of groepen ontstaat wanneer ervaringen gedeeld worden, of herkend en erkend als universeel menselijk.

Teveel aan je hoofd

Door drukte, stress, piekeren en tobben, te veel te doen in te weinig tijd, of gewoon maar doorgaan zonder pauze, kan het gebeuren dat je 'jezelf kwijtraakt'. Geen contact meer hebt met wie je bent, met wat je leuk vindt, met wat je ergens echt van vindt. En dat je ook niet meer helder en objectief kunt kijken naar je omgeving en wat er in een breder perspectief gebeurt. Je wereld wordt kleiner en je mening oppervlakkiger. Je bent misschien de connectie met jezelf wel verloren. En daarmee ook een beetje dwalend in je naaste omgeving en de wereld buiten je eigen kring.

Eenheid ervaren

De verbinding met jezelf herstellen is het opmerken van je lichaam, je gedachten en gevoelens en deze drie aspecten als eenheid benaderen. Dat wil zeggen dat je ervaart dat je niet alleen een lichaam hebt, maar ook het lichaam bent; het lichaam niet loskoppelen van het hoofd. Door stil te staan bij een belangrijke gedachte kun je checken welke gevoelens daarbij horen. Daarbij kan een fysieke reactie optreden, zoals pijn in de buik, vlinders in de buik, een steen op de maag, stokkende ademhaling of een blij opspringend hart. Fysieke reacties kunnen positief of negatief uitvallen, evenals gevoelens en zo ook gedachten.

De verbinding herstellen

De kunst is om alles er te laten zijn en vanuit dat hele scala van moment tot moment te leven. Opmerken dat de verbinding tussen lichaam en geest bestaat, dat dit geen twee aparte grootheden zijn maar dat ze met elkaar versmolten zijn, dat je in wezen één bent.
Eenheid ervaren kan door weer te leren pauzeren, stilstaan bij het moment, echt even niets doen. En dat is best lastig in een wereld die voortdurend je aandacht probeert te vangen met steeds weer nieuwe prikkels. Maar door gewoon even bewust adem te halen en het lichaam te voelen ben je al een heel eind.

Observeren

Wat ook de verbinding herstelt is dagelijks regelmatig mediteren, observeren wat er in je lichaam gebeurt, je gedachten op te merken en je gevoelens te duiden. Mediteren helpt om de connectie met je innerlijk te herstellen. Gewoon door met aandacht te checken wat er speelt.
Als je echt om je heen kijkt en tot je laat doordringen wat er allemaal gebeurt is het mogelijk om je mening genuanceerder te vormen. Door je in te leven in de positie van een ander, de tweedeling op te heffen, is het mogelijk om met meer helderheid situaties en gebeurtenissen waar te nemen.

Leven en inleven

Het nieuws en allerhande berichten stromen ieder moment via allerlei kanalen bij ons binnen. Van de economische situatie en de klimaatverandering tot de vluchtelingen die in ons land bescherming of een toekomst zoeken. Als je de eigen pijn leert zien en accepteren, maar ook de vreugde die er is, ben je beter in staat om het lijden en de hoop van een ander op waarde te schatten.
Verbinding ontstaat wanneer je jezelf een spiegel voor kunt houden, maar ook in de ogen van de ander het universele menselijk lijden en liefhebben kunt herkennen. Ook al komt de ander van ver, de emoties zijn overal ter wereld hetzelfde. Door stil te staan bij je eigen leven, meer zicht te krijgen op je eigen functioneren, ben je ook beter in staat om een mening te vormen over de vraagstukken die er spelen in de maatschappij. Dan ben je makkelijker in staat om meer in verbinding te zijn met alles wat er is.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?