Zelfvertrouwen vs codependency

Door: Corine Lepoutre

Zelfvertrouwen is je leven zelf besturen. Wanneer je over weinig zelfvertrouwen beschikt komt dat meestal omdat jij je niet bewust bent van het systeem waarin je gevangen zit. Je durft niet voluit te leven. Je automatismen sturen je gedrag, je bent als het ware geprogrammeerd en volgt de regels van het systeem waarin je verzeild bent geraakt.

Zelfvertrouwen is moeilijk op te bouwen of te behouden wanneer jij je niet bewust bent van de krachten die er spelen, zowel in het privéleven als in de maatschappij. We functioneren in steeds verschillende systemen, in het gezin of de vriendenkring, op je werk of in het land waar je woont. Sinds Corona wordt ook manifest dat de hele wereld een systeem is, de globalisering neemt hand over hand toe.

Codependency

Iemand die codependent is maakt zijn eigenwaarde afhankelijk van zijn omgeving en voldoet aan de eisen die worden gesteld. Een codependent wil meewerken, niet dwarsliggen, probeert de harmonie te bewaren. Vaak is dit gedrag al ontstaan in de vroege jeugd. Codependency is een overlevingsmechanisme. In feite maak jij je steeds kleiner omdat op bepaalde dingen die je doet of juist achterwege laat negatief wordt gereageerd. Door acceptabel gedrag naar je omgeving op de eerste plaats te zetten verlies jij je eigen potentieel. Je offert je eigenwaarde op om geliefd te blijven waardoor je geen zelfvertrouwen ontwikkelt. Er wordt een beroep gedaan op je solidariteit en jij durft niet voor jezelf te kiezen uit angst voor veroordeling.

Onderdrukking

Het kan zijn dat jij denkt dat je bewuste keuzes maakt, maar dat is meestal niet het geval. Daarom kost alles zoveel energie en krijg je het leven zo moeilijk op orde. Codependency ontstaat wanneer een ander je klein wil houden. Stel, je doe iets heel graag en je bent er goed in. Tot je grote schrik krijg je er negatieve reacties op, wat pijn bij jou veroorzaakt. Die pijn wil je vermijden, en zo kan je dus niet groeien in je talent. Om de pijn niet te hoeven voelen pas jij je aan. Dat doe je onbewust. Een andere reden van pijn vermijden kan zijn dat je bang wordt gemaakt. Een voorbeeld daarvan is dat er op dit moment veel angst heerst in de maatschappij. Daardoor zijn mensen niet meer in staat om hun leven te leiden zoals ze dat willen. Ze verliezen als het ware de regie, de leiding over hun zelfbeschikking.

Anders doen dan je bent

Wanneer je lange tijd in een situatie van onderdrukking leeft, wordt je afhankelijk. Dat gebeurt meestal heel geleidelijk. In eerste instantie zoek je liefde, geborgenheid en veiligheid, tot het een automatisme is geworden en je niet beter weet. Codependents maken zich afhankelijk van de goedkeuring van anderen en verleren om hun grenzen aan te geven. Het zelfvertrouwen neemt af, omdat de ander steeds centraal staat. Dat is iets heel anders dan rekening houden met elkaar. Er is geen wederkerigheid. En als het al zo lijkt is het surrogaat wederkerigheid, ergens klopt er iets niet.

Het systeem doorgronden

Het duurt over het algemeen lang voordat je in de gaten krijgt dat je codependent gedrag vertoont. Dat je in een systeem zit dat niet per definitie het beste met je voorheeft. Misschien ben je met regelmaat somber of heb je nergens zin meer in. Je krijgt nauwelijks meer iets voor elkaar, je stoot je steeds aan dezelfde steen en je grenzen aangeven lukt al helemaal niet. Je voelt je beperkt in je vrijheid om te leven zoals dat goed voor jou is. De grootste hulp die jij jezelf dan kan bieden is vragen stellen. Of dat nu in de privésfeer is, op je werk of in groter maatschappelijk verband.

Stel jezelf vragen

Zelfvertrouwen ontstaat wanneer jouw bewustzijn zich ontwikkelt. Bewustzijn kan zich ontwikkelen door als het ware van buitenaf naar de situatie te kijken. Een vraag die je zou kunnen stellen is of de situatie waarin je verkeert jou afhankelijk maakt. Mensen met narcistische patronen komen voor in alle geledingen. Privé, op het werk en bij overheden. Wat is het profijt van de persoon of het instituut om jou in te perken? Waarom ben jij afhankelijk van de persoon of de situatie? Wat is het echte doel van de persoon of de situatie? Kom jij altijd op de tweede plaats? Welke informatie wordt voor jou achtergehouden? Waar zit het echte probleem? Wat wordt er op jou afgewenteld? Waar komt je gevoel vandaan dat er iets niet klopt?

Liefde geven aan jezelf

Zelfvertrouwen is liefde geven aan jezelf. Niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van anderen. Jezelf vertrouwen begint door stevig in de wereld te gaan staan en vanuit een helikopterview je leven aan te vliegen. Zodra je dat doet kan je vanuit zelfvertrouwen ook vertrouwen geven aan je omgeving. Dan weet je dat je op jezelf terug kunt vallen. Dan weet je intuïtief ook wie je wel kunt vertrouwen en wie niet. In contact met jezelf ontdek je de waarheid in jezelf. En vanuit waarheid en intuïtie ontstaat ook onderscheidingsvermogen. Eigenliefde en zelfvertrouwen staan garant voor geluk en succes. Stop met je afhankelijk opstellen, reken af met codependency, gun jezelf je eigen mooie leven.

Wil je meer informatie? Heb je vragen?